Rauman Sammutin palvelee nyt Kairakadulla

Kai Vainio, Rauman Sammutin Oy

Aikainen kevät on iloinen yllätys monelle veneilijälle. Yksi tärkeä osa veneen vesille valmistelua on turvallisuudesta huolehtiminen. Sammutin tulee tarkastuttaa TUKESin hyväksymässä käsisammuttimien huoltoliikkeessä vuosittain.

– Sammuttimen tulee olla kunnossa ja täyttää sille asetetut viranomaisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksena on 8A 69B C -teholuokan sammutin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään yhtä kahden kilon jauhesammutinta, Kai Vainio Rauman Sammutin Oy:stä kertoo.

Veneessä olevat sammuttimet ovat usein alttiita vaihteleville olosuhteille. Laitteen sijoittelussa tuleekin huomioida, että kyseessä on paineastia.

– Tässä tiskillä näkee sammuttimia, jotka ovat syystä tai toisesta kokeneet kovia. Kun ollaan meriveden kanssa tekemisissä, on syytä huolehtia, ettei sammutin olisi kosteassa paikassa. Ruostuminen on yksi yleisimmistä venesammuttimien hylkäämissyistä.

Aikanaan sama vuositarkastusvaatimus koski myös asuntoautoissa ja -vaunuissa olevia sammuttimia. Näin ei enää kuitenkaan ole.

– Kaasulainsäädännön muutosten myötä velvoite matkailuajoneuvojen sammuttimien tarkastuksesta poistui, mutta suosittelemme huolehtimaan sammuttimien kunnosta edelleen. Aina on turvallisempaa, kun matkassa on varmuudella toimiva sammutin.

Rauman Sammutin palveli asiakkaitaan kahden vuosikymmenen ajan Papinhaankadulla, mutta kuluvan vuoden maaliskuussa yritys muutti Kairakadulle.

– Tilat ovat nyt pienemmät, mutta tämän päivän toimintaamme sopivammat. Halusimme järkeistää tuotevalikoimaamme, sillä ajatus on keskittyä enemmän turvallisuuspuoleen. Toki meiltä saa edelleen myös muun muassa kaasua, kaasugrillien varaosia ja ensiaputuotteita.

Rauman Sammuttimen uusi toimipiste on Kairakadulla.

Väestönsuojat vaativat ylläpitoa

Turvallisuuspuolen palveluvalikoima on varsin laaja. Sammutinpalveluiden lisäksi Vainion ja hänen kolmen työntekijänsä päivittäiseen tarkastus- ja huoltotoimintaan sisältyy pikapalopostit ja väestönsuojat.

– Kiinteistöihin sijoitetut sammuttimet tarkastetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Paineastiat koeponnistetaan kymmenen vuoden välein ja samalla laitteeseen tehdään huolto. Pikapalopostit sen sijaan tarkastetaan vuosittain ja painekokeet tehdään viiden vuoden välein, Vainio tarkentaa.

Monessa kiinteistössä väestönsuojat ovat usein olleet vuosikymmeniä oman onnensa nojassa.

– Pelastusviranomaiset kiinnittävät väestönsuojiin nyt entistä enemmän huomiota, joten monelle saattaa tulla yllätyksenä niiden kunnostustarve. Kun väestönsuojatiloista huolehditaan tasaisin väliajoin, välttyy monilta ikäviltä yllätyksiltä ja kustannuksilta.

Rauman Sammutin palvelee osoitteessa Kairakatu 8 arkisin klo 8.00–16.00. Vallitseva korona-aika huomioidaan kohtaamisissa tarkoin. Asiakaskohteissa sammuttimet kerätään yhteen sijaintiin tai ne toimitetaan suoraan Rauman Sammuttimen toimitiloihin.

– Huomioimme turvalliset etäisyydet. Myymälässä asiakas voi halutessaan jättää sammuttimen tiskille tai vaikka ovelle, ja odotella ulkona tarkastuksen valmistumista, Vainio sanoo.

Tutustu Rauman Sammutin Oy:n palveluihin osoitteessa www.rauma.turvanasi.fi

#YhdessäOlemmeRauma