Uudelle uralle

Kuvitus: Mikko Ollikainen

Moni jo työelämää nähnyt haaveilee alan vaihtamisesta ja uudesta työurasta, mutta pohtii, miten edetä ja rahoittaa aikuisopiskelu. Uusi alakaan ei välttämättä ole ihan täysin selvillä. Pyysimme WinNovan opinto-ohjaaja Sari Karastia kertomaan eri vaihtoehdoista.

– Opiskelu avaa valtavat mahdollisuudet myös aikuiselle. Usein aikuisilla on aivan erilainen halu oppia asioita, kun elämänkokemusta on jo kertynyt. Opintoryhmissä myös ikähaitari on hyvin laaja, ja monenlainen kokemus ja erilaiset elämäntilanteet ovat iso voimavara, Karasti kannustaa.

– Aikuisopiskelu on nykyään hyvin joustavaa. Tutkinnon voi opiskella joko kokonaan tai osittain esimerkiksi oppisopimuksella tai vaikka monimuotokoulutuksena oman työn ohessa. Opintovapaan voi myös pitää joko kerralla tai osissa, jolloin työssäkäynti jaksojen välissä on mahdollista. Vain taivas on rajana.

Karasti kuitenkin suosittelee olemaan aina ensin yhteydessä omaan työnantajaan ja/tai TE-toimistoon ja selvittämään oman tilanteensa. Kaikkiin tapauksiin pätevää yleisohjetta ei voi antaa. Myös oppilaitosten opinto-ohjaajat neuvovat mielellään.

– Jos vielä epäröi, mikä olisi itselle sopiva ala, niin kannattaa selailla koulutusalojen kuvauksia oppilaitosten sivuilta ja kysellä lisätietoja suoraan alan opinto-ohjaajalta tai vastuuopettajalta. WinNovan Hakupalveluista saa myös tietoa ja ohjausta hakeutumiseen liittyvissä asioissa, Karasti opastaa.

Aikuisopiskelun rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja, ja esittelemme tässä yleisimpiä. Tilanne elää kuitenkin koko ajan, ja kannattaakin tarkistaa ajantasaiset tiedot sekä oma tukikelpoisuutensa suoraan kyseisiltä tahoilta.

Aikuiskoulutustuki ja opintovapaa

Työllisyysrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea voivat saada työssä käyvät palkansaajat sekä yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Lisäksi nykyisen työsuhteen on pitänyt kestää vuoden ajan ja työnantaja on myöntänyt hakijalle opintovapaan. Tukea myönnetään esimerkiksi yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeluun Suomessa.

Tukea haetaan täyttämällä ensihakemus, jolla selvitetään tukioikeus. Ennen hakemusta tulee olla tieto opiskelupaikasta sekä myönnetty opintovapaa. Tukioikeutta voi hakea enintään 15 kuukaudelle.

Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, mikäli työsuhde on kestänyt vähintään vuoden. Oikeus opintovapaaseen on lakisääteinen, mutta työnantaja voi siirtää sitä enintään puolella vuodella, mikäli opintovapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle.

Opintovapaan voi käyttää yhtäjaksoisesti tai useammassa osassa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi osittain työn ohessa opiskelun, ja vapaan pitämisen vaikkapa vain työssäoppimisjakson aikana.

Tuen määrä koostuu perusosasta (noin 600 euroa) ja ansiosidonnaisesta osasta. Työllisyysrahaston laskurilla laskettuna esimerkiksi 2500 euron bruttopalkalla tuen määräksi tulee 1360 e/kk.

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/muut-vapaat-tyosta/opintovapaa

Työttömyysetuudella opiskelu

Työtön työnhakija voi opiskella työttömyysetuudella joko ammatillisella työvoimakoulutuksella tai omaehtoisesti. Aina tulee kuitenkin olla ensin yhteydessä TE-toimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Hakijan kannattaa samalla tarkistaa myös oma palkkatukikelpoisuutensa, sillä se voi edesauttaa oppisopimuspaikan löytymistä, mikä on myös yksi vaihtoehto opiskeluun.

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus

Oppisopimus

Oppisopimus on erittäin hyvä ja koko ajan lisääntynyt vaihtoehto myös alanvaihtajille. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon, joita on yli 160 tai vain tutkinnon osia. Näin ollen se soveltuu sekä uuden ammatin hankkimiseen että oman ammatillisen osaamisen syventämiseen.

Valtaosa opinnoista, noin 80% suoritetaan työpaikalla ja teoriapuolta täydennetään koulun penkillä.Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, ja työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Oppisopimusasioissa ohjaavat ammatilliset oppilaitokset, Rauman seudulla WinNova.

https://www.winnova.fi/oppisopimus/oppisopimuskoulutus
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/oppisopimuskoulutus
www.oppisopimus.fi

Ammatillinen kuntoutus

Joskus uudelle alalle hakeutumisen taustalla on jokin vamma tai sairaus, joka estää nykyisen työn tekemisen ja uhkana on työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Silloin kannattaa selvittää omat mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen, jota järjestää Kela, työeläkeyhtiöt sekä vakuutusyhtiöt. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä.

https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus
www.stm.fi/ammatillinen-kuntoutus

Työn ohessa opiskelu

Vaikka tukimuotoja aikuisopiskeluun on monia, kaikilla ei silti ole taloudellista mahdollisuutta kokopäiväiseen opiskeluun. Silloin hyvä vaihtoehto opiskella uuteen ammattiin tai hankkia lisäkoulutusta on työn ohessa opiskelu. Monia koulutuksia järjestetään monimuotokoulutuksena, eli iltaisin, viikonloppuisin sekä etä- ja verkko-opintoina. Tämä toki vaatii hyvää motivaatiota sekä ajankäytön suunnittelua.

#YhdessäOlemmeRauma